Informació general

PREU DELS CURSOS

Curs de 15 h/ 1,5 crèdits
92 €
Curs de 20 h/ 2 crèdits
107 €
Curs de 25 h/ 2,5 crèdits
127 €
Curs de 30 h/ 3 crèdits
147 €

BEQUES I AJUTS

1.La Universitat d'Estiu de la URV finança el 50% de la matrícula d'un curs als alumnes de 1r, 2n i 3r cicle de la URV, que acreditin documentalment estar en possessió de la credencial de becari per al curs 2004-05, sigui del MEC o de la CIRIT, de col·laboració amb la URV o de col·laboració en departaments i altres beques oficials per als estudiants de 3r cicle.

ACREDITACIÓ D'ESTADIS

Els certificats d'aprofitament de la Universitat d'Estiu de la URV són vàlids per a l'acreditació d'estadis (sexennis), d'acord amb l'Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris.

CURSOS D'INTERÈS SANITARI

Els cursos Dieta mediterrània: més enllà del mite, Anticoncepció i malalties de transmissió sexual. Dos temes actuals i Neurobiologia del comportament i l'agressivitat han sol.licitat el seu reconeixement com a cursos d'interès sanitari del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Les persones interessades hauran d'informar-se, abans de la matrícula, dels cursos que han obtingut aquest reconeixement.

MATRÍCULA

Periode matrícula: 23 de maig fins a l'inici dels cursos

Sistema de matrícula

L’estudiant es podrà matricular a través dels següents sistemes:

-via internet, accedint a la Web de la Universitat (http://www.urv.net)

-de manera presencial, adreçant-se al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària
(Rectorat, C/ Escorxador, s/n, Tarragona)

Allotjament

Per informar-se sobre l'allotjament, cal que consulteu la següent adreça:

www.urv.net/borsahabitatge/

COMUNICACIONS

Tren

Estació de Renfe de Tarragona: 977 24 02 02 / 977 23 25 34

Estació de Renfe de Reus: 977 31 11 34

Autobús

Estació d'autobusos de Tarragona: Plaça Imperial Tàrraco, tel. 977 22 91 26

Estació d'autobusos de Reus: Carretera de Salou, 24, tel. 977 75 14 80

Aeroport de Reus

Tel: 977 75 75 15

Més informació: Normativa Universitat d'Estiu
 

Servei Gestió de l'Extensió Universitària
C/ Escorxador, s/n
43003 Tarragona
Tel: 977 55 95 06
segeu25@urv.net