Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran

ÀREA DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

La progressió favorable de les Aules de la Gent Gran en els darrers anys ha estat molt remarcable. No només cal fer notar l'augment del nombre de participants, sinó l'expansió de les mateixes aules universitàries de la gent gran a totes les comarques de Tarragona.

La URV té actualment aules universitàries de la gent gran a:

Informació i gestió: Àrea de la Comunitat Universitària (Extensió Universitària).
Tel. 977 559 506
A/e: segeu25@urv.net