La Coral de la Universitat Rovira i Virgili

SERVEI DE GESTIÓ DE L'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

A la primavera de l'any 1991 es constituí la Coral Universitària, formada per professors, estudiants i personal d'administració i serveis.

La Coral de la URV, ara ja plenament consolidada, ha desenvolupat un seguit d'activitats, ha assolit un merescut prestigi i ha aconseguit agrupar un important nombre de cantaires.

Si us interessa l'expressió musical en les seves diverses formes i manifestacions i us agradaria organitzar activitats relacionades amb la música com a mitjà de formació i difusió cultural, segur que a la Coral de la URV us hi trobareu còmodes.


Directora: professora Montserrat Rios Hevia
Tel. 977 559 506
A/e :
segeu25@urv.net