Definició

Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, ja que els ofereix connectivitat en els seus desplaçaments a la resta d’institucions que estan connectades a Géant. D’aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes de la resta d’institucions participants.

La connexió d’un usuari a la xarxa de la institució visitada (sempre que aquesta participi a Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa de la pròpia institució d’origen de l’usuari: el nom d’usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s’utilitzen a la institució d’origen, i l’única diferència pot ser el mètode d’accés a la xarxa.

La Universitat Rovira i Virgili participa en el projecte d'Eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants en Eduroam.

Configuració

Us heu de connectar a la xarxa eduroam. Una vegada connectats, us demanarà les vostres credencials d'accés que són:

ssid_eduroam

Usuari/Contrasenya (com la resta de serveis de la Universitat).

Per exemple, per l'usuari Jordi Gonzalez Perez amb DNI 12345678-Z haurà d'introduir:

Usuari: 12345678-Z@estudiant.urv.cat

Contrasenya: La mateixa que fa servir per accedir al correu electronic URV

connecta

Si enlloc de ser un estudiant, en Jordi fos un PDI o un PAS, haurà d'introduir el següent usuari:

PDI Usuari: 12345678-Z@pdi.urv.cat

PAS Usuari: 12345678-Z@pas.urv.cat

Certificats necessaris
Cal instal·lar els següents certificats:

EC-ACC
EC-UR
EC-URV

Serveis disponibles

Xarxa amb accés segur (WPA/WPA2 TKIP/AES)Credencials d'accés

Per tal d'accedir al Servei de Xarxa Oberta de la Universitat Rovira i Virgili, és necessari la validació amb unes credencials, que us hauran estat donades en la vostra Institució d'Origen, que estan formades per:

- Nom d’usuari (inclòs el domini, per exemple, 12345678-P@estudiant.urv.cat).
- Contrasenya que utilitzeu normalment a la vostra institució d’origen.

Adreça de Suport

Els usuaris que provinguin d'altres institucions i que vulguin connectar-se a la xarxa WIFI de la URV a través d'Eduroam, ha de seguir les instruccions de la seva institució origen. El que s'ha de tenir en compte és que el nom de la xarxa és eduroam i que s'utilitza el xifratge WPA+TKIP

En cas de dubtes o problemes de connexió, ha de posar-se en contacte amb el centre d'atenció a usuaris de Red.es trucant a al telèfon 902876165 o mitjançant un correu electrònic a campusenred@red.es.