Presentació

Contingut de les jornades

IV Jornades

V Jornades


V Jornades Doctorials 2005

Formació en el desenvolupament professional dels doctors i la gestió de la R+I


Contingut de les jornades

Durant aquestes sessions els participants desenvolupen una sèrie d'activitats encaminades a la reflexió sobre el seu futur professional, el coneixement del món laboral i la posada en pràctica d'habilitats professionals.

Activitats:

 • Ponències i taules rodones, amb debat posterior sobre la situació del doctorand davant del món professional
 • Visites a empreses per conèixer de primera mà entorns laborals diferents a l’acadèmic
 • Tallers d’habilitats professionals que permeten practicar les competències valorades en el món empresarial actual
 • Tallers de recerca de feina que afavoreixen el procés d’inserció laboral del doctor/a
 • Objectius:

 • Aprendre a treure profit professional de la tesi doctoral pròpia
 • Conèixer directament les necessitats i demandes del món de l’empresa
 • Analitzar els punts forts i febles de les competències pròpies
 • Dissenyar un projecte professional i dotar-se de les eines adequades per poder-lo desenvolupar
 • Visitar empreses i rebre informació específica del personal directiu i tècnic
 • Dissenyar productes i/o serveis innovadors amb l’ajuda d’especialistes diversos
 • Intercanviar informació al voltant de les experiències viscudes per altres doctorands i doctors en el món empresarial
 • Desenvolupar habilitats de comunicació mitjançant tècniques de presentació i d’entrevista
 • Posar en pràctica habilitats pròpies del treball en equip
 •