TDX Tesis doctorals en xarxa

Què es?

TDX és una base de dades que conté, en format digital, tesis doctorals llegides en alguna de les universitats públiques de Catalunya. Permet fer cerques per autor, títol, matèria, universitat, etc. i dóna accés al text complet de la tesi.

Les tesis s'hi incorporen amb l'autorització prèvia de l'autor i del/s director/s i/o codirectors de la tesi i a mesura que es presenten en alguna de les universitats participants.

Objectius

 • Difondre, arreu del món i a través d'Internet, els resultats de la recerca universitària catalana
 • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball
 • Incentivar la creació i l'us de la producció científica pròpia
 • Millorar el control bibliogràfic de les tesis catalanes
 • Investigar sobre l'edició electrònica i les biblioteques digitals a Catalunya
Qui en forma part?

El projecte TDX s'inscriu dins el marc global del conveni La universitat digital a Catatalunya 1999-2003 signat pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), les universitats públiques de Catalunya, el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

TDX forma part de la Networked Digital Library of Theses and Dissertations, biblioteca digital de tesis doctorals electròniques d'abast internacional.

Com publicar la tesi a través del TDX?

Totes les persones que presenteu una tesi doctoral a la URV hi podeu participar seguint els següents passos:

 1. Quan feu el dipòsit de la tesi doctoral al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants a més de la documentació necessària per iniciar el tràmit de defensa de la tesi i d'efectuar el pagament dels drets d'examen per la lectura i defensa de la tesi doctoral, heu de lliurar:
 • La fitxa TDX, degudament emplenada
 1. Quan efectueu el pagament dels drets del títol de doctor a la secretaria del centre on estigui vinculat el vostre programa de doctorat, un cop hagueu finalitzat tot el procés de lectura de la vostra tesi, haureu de lliurar:
 • La tesi en fitxer informàtic (es pot presentar en pdf, word, wordperfect, html)
 • Un resum d'una extensió de 600 paraules en català o castellà i un altre en anglès en format electrònic
 • El contracte signat per triplicat entre la URV i l'autor per a l'edició electrònica de la tesi i posterior difusió pública. Aquest contracte us l'entregarem des del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants en el moment en que efectueu el dipòsit de la vostre tesi
Drets d'autor de la tesi

Els drets d'autor queden protegits mitjançant el contracte d'edició, esmentat anteriorment, entre la URV i l'autor, amb el qual aquest es reserva el dret de publicar la tesi en altres editorials i/o suports.

D'altra banda, abans d'incorporar-les a TDX, el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants gestiona per a cada tesi l'obtenció dels números ISBN i de Dipòsit Legal, que n'asseguren la propietat intel·lectual.

Pel que fa a la integritat del text, queda garantida per les opcions de seguretat del format d'emmagatzematge emprat: el PDF.

A més, cal remarcar que sempre que un usuari accedeixi a la consulta del text complet d'una tesi, un missatge l'adverteix de les condicions d'ús d'aquell document segons l'article 31 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Accés a la base de dades TDX http://www.tdx.cbuc.es/
Consultes

Per a qualsevol aclariment al respecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres:

SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA I ESTUDIANTS
C/ de l'Escorxador, s/n
43003 Tarragona
Tel. +34 977 558609
Fax +34 977 558022
E-mail: maribel.curiel@urv.net