EL CONSELL D'ESTUDIANTS DE

LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

 

 

El Consell d’Estudiants de la URV és l’òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants de la URV, i alhora és l’òrgan interlocutor dels estudiants amb el Consell Rectoral de la URV. L’objectiu essencial del Consell d’Estudiants és vetllar pels drets i interessos de tots els estudiants d’aquesta Universitat, dirigir les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents, i promoure i facilitar que aquests estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat.

Tornar

El Consell d'Estudiants està format pels estudiants representants al Claustre i dos representants de la Junta de Facultat de Ciències Empresarials, Ciències Jurídiques, Lletres, Medicina i Ciències de la Salut, Ciències de l’Educació i Psicologia, i ETSE, i un membre de la resta de facultats de la URV.

Representant Ensenyament
Abelló Blázquez, Abel ET Informàtica de Gestió
Santacruz Muñoz, José L. ET Informàtica de Sistemes
Ardèvol Morelló, Rosanna Química
Cugat Mata, Jorge Química
González Benito, Ángel 3r cicle Química
Costa Costa, Eduard Administració i Dir. d'Empreses
Martínez Del Campo, Pablo Administració i Dir. d'Empreses
Esteban Fabregat, Sara Psicologia
Fernández Alcántara, Lluís Filologia Hispànica
Carbonell Lloret, Jordi Medicina
Muñoz Oliva, Eva Medicina
López Launes, Jordi Enginyeria Química
Llevat Gateu, Enric Història de l'Art
Marca Cortés, Ana Mestre
Martín Girón, Gorka Mestre
Barrios Figueras, Blanca Mestre
Mbomio Andeme, Martín-Esimi Eudació Social
Gracia Sancho, Jorge Bioquímica
Olivé Elías, María 3r cicle Lletres
Picazo Arenas, Cristina Infermeria
Puche Gonzálvez, Mireia Geografia
Rabadan Bertran, Raquel ET Agrícola: Agràries i Alimentàries
Ricart Muñoz, Raül E, Automàtica i Electrònica Industrial
Rodríguez Mössinger, Eva Història
Ruiz Ortiz, Antonio Dret
Tarragó Pérez, Jordi Dret
Sánchez Puertas, Daniel Ciències Empresarials
Aboy Florista, Alfons 3r cicle d'Econòmiques
Soler Fernández, Albert Publicitat i Relacions Públiques
Sánchez Ortiz, Antoni Enologia
Torrado Guerrero, Ángel ETI Electrònica Industrial
Xifrè Pérez, Elisabet 3r cicle ETSE

Tornar

La funció principal i més important és la de representar a tots els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, i facilitar informació als estudiants sobre qualsevol qüestió acadèmica o universitària d'interès. El Consell serveix de mitjà d'expressió de les aspiracions, les peticions i les propostes dels estudiants i el seu objectiu és promoure, coordinar i defensar les seves inquietuds, els seus drets i els seus interessos.

Així doncs, el Consell constitueix el marc adient per elaborar, debatre i fixar les posicions dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, i el caracteritza la seva participació activa en els òrgans de govern de la universitat.

Són moltes les funcions que desenvolupa el Consell d'estudiants, entre les que es troben impulsar la creació d’associacions i organitzacions d’estudiants, controlar els projectes i els plans d’actuació del Vicerectorat d’Estudiants, emetre informes sobre qualsevol qüestió de l’activitat universitària que es consideri oportuna, i un llarg etcètera.

Tornar

Els òrgans de govern del Consell d’Estudiants de la URV són:

Tornar

L'Oficina de l'Estudiant és un òrgan tècnic d'assessorament per a la comunitat universitària, que coordina els representants estudiantils i neix amb la finalitat de ser un punt d'informació per a la Comunitat universitària.

Tornar

Actualment l'OFES està format per quatre membres, dos estudiants escollits entre, i pel Claustre i el Consell de Govern, i dos estudiants becaris de col.laboració amb la URV.

Representants d'Estudiants:

Becàries de col·laboració:

Les principals tasques de l'OFES són:
a) Informar i coordinar els representants d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.
b) Fomentar la participació estudiantil.
c) Rebre informació sobre activitats acadèmiques, culturals, congressos d’estudiants, etc. i difondre-la pels centres.
d) Presentar o executar projectes per a la Universitat Rovira i Virgili.
e) Orientar o assessorar els estudiants sobre qualsevol tema relacionat amb el món universitari.
f) Vigilar l’estat del pressupost, fer-ne la memòria, controlar-lo i donar-ne compte al Ple i a la Comissió Permanent.
g) Canalitzar les convocatòries del Ple i de la Comissió Permanent.

Tornar

Activitats curs 2002-03

Tornar

Tornar

Campus Sescelades - Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Crta de Valls s/n 43007 Tarragona
telf. 977.55.84.83
ofes@urv.net

Tornar