Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Novena convocatòria

Setembre 2014


La Comissió d'Avaluació, formada per Miquel Àngel Bové, Ismael Casanova, Lourdes Jané, Rosa Rueda, Pere Segarra, Joan Enric Carreres (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 26 de setembre de 2014 per valorar les sol·licituds presentades dins de la convocatòria del curs 2013-14 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

Un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió ha decidit concedir els ajuts següents:

Petits Enginyers, de Vasil Nikolaev Valkov i Adrián Garcés Aragón. Import de l'ajut: 5.000 euros

Green Smart Net, xarxa de sensors intel·ligents, d’Oriol Gonzàlez Leon. Import de l'ajut: 5.000 euros

WaitLess Group SL, d’Adrian Barriuso López, Roger Lascorz Guiu, Javier Linares Amat i Xavier Jové Garcia. Import de l'ajut: 4.000 euros

Empresa WellTech, de Rocio de la Vega Carranza i Roman Roset Mayals. Import de l'ajut: 4.000 euros.

Tarragona, 26 de setembre de 2014