El programa Aprenentatge Servei, present a la GUNI 6th Conference on Higher Education
docència
Barcelona, 14/05/2013.- Global University Network for Innovation (GUNI) celebra, del 13 al 15 de maig, el 6è congrés a Barcelona. Sota el lema “Let’s build transformative knowledge to drive social change” participants d’arreu del món, entre ells de la URV, reflexionen sobre el paper de les universitats en la construcció d’un món més just i sostenible.

La URV, de les primeres universitat en l’Estat espanyol en abordar un procés d’institucionalització de l’APS d’acord amb referents internacionals, ha estat convidada a organitzar el taller: La institucionalización del aprendizaje servicio en las universidades españolas, que ha tingut lloc el dilluns 13 de maig coordinat per Maria Marquès, vicerectora de docència i EEES, amb la col.laboració de Miquel Martínez de la UB.

Dimarts 14 i dimecres 15 es presenten tres experiències d’aprenentatge servei de la URV: The Tandem Project, presentada per Josep Holgado, professor del Departament de Pedagogia; The social clinic and supervision as the construction of a reflexive position socially committed to service learning in the university. An experience in the degree in Social Work, presentada per Carmina Puig, professora del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social; i The Environmental Law Clinic at Universitat Rovira i Virgili, presentada per Maria Marquès i Aitana de la Varga, professores del Departament de Dret Públic.

D’acord amb el pla d’actuació establert al Document Marc del Programa d’Aprenentatge Servei aprovat per Consell de Govern el 23 de febrer de 2012, el passat 22 d’abril la Comissió de Docència delegada del Consell va fer la primera validació d’experiències d’APS a la URV. Un total de 27 experiències que afecten quinze titulacions i sis centres de la universitat, van entrar formalment al programa.

Podeu veure un vídeo sobre l'APS aquí