Les classes del segon quadrimestre han començat als centres del campus Catalunya
campus
Tarragona, 30/01/2009.- Traslladades l'Escola Universitària d'Infermeria i la Facultat de Lletres al campus Catalunya, al costat de la Facultat de Ciències Jurídiques, dilluns 2 de febrer han començat ja les classes del segon període del curs 2008-09 als tres centres.

Els estudiants de la Facultat de Lletres, inclosos els estudiants de Comunicació, han començat dilluns 2 de gener les classes a les noves instal•lacions del campus Catalunya. S’afegeixen als de la Facultat de Ciències Jurídiques, que ho han fet la última setmana de gener, i als de l’Escola Universitària d’Infermeria, que ja van començar les classes el 12 de gener.

 

La Facultat de Lletres ha deixat, doncs, les dependències històriques de la Plaça Imperial Tarraco, i l'Escola Universitària d'Infermeria, l'antiga ubicació de l'Avda. de Roma. De forma provisional seguirà funcionant a l’antic edifici de la plaça Imperial Tàrraco la biblioteca de la Facultat de Lletres i les aules informàtiques de lliure accés. Els estudis de Comunicació no disposaran de totes les aules singulars (pràctiques de ràdio, TV) previstes fins el mes d'abril. L’Escola Universitària d’Infermeria disposa d’una biblioteca provisional a la nova ubicació, mentre no s’acabin les obres de la biblioteca del campus.

 

A partir d’ara al campus Catalunya funcionen els tres centres esmentats, deu departaments acadèmics i una dotzena de grups de recerca, a més del Servei Lingüístic de la Universitat. A aquests tres centres s’hi afegirà en el futur la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, ara ubicada a Sescelades, i un edifici de serveis. 

 

En total hi estudien 3.048 alumnes, entre els matriculats en estudis de pregrau i els de màsters oficials dels tres centres. Hi treballen 489 docents i la plantilla de personal d’administració i serveis està formada per 116 persones.

 

 L’edifici de l’aulari s’ha ampliat en 3.525 m2 d’aules, més 1.200 m2 de serveis generals de l’estudiant

(bar, reprografia, etc).  Les noves són: 16 aules petites  (30 alumnes), 6 aules mitjanes (50 alumnes), 4 aules mitjanes (80 alumnes) i 3 aules grans (100 alumnes); 14 aules singulars (estudis de ràdio i TV, informàtica, cartogràfica, demostració, etc); i 12 laboratoris.

 

L’edifici de departaments i administració s’ha ampliat en 2.775 m2. Hi ha nous: 99 despatxos (de professors i direcció) , 25 sales de reunions, seminaris i grups de recerca; i altres 10 espais (consergeries, magatzems, etc).

 

L’edifici de la Biblioteca i sala d’estudis té 4.000 m2 construïts. En total són 11.500 m2 de nova construcció, que es sumen als 11.000 m2 que ja tenia el campus des de l’any 1999 per a la Facultat de Ciències Jurídiques (inclou espais que passen a ser comuns, com l’Aula Magna o la Sala de Graus).


La inversió per fer tots aquests edificis és de 23.980.000 €. La inversió per ampliar el campus per a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i l’edifici de serveis centrals serà de 18.588.164  €. El total, doncs, de l’ampliació del Campus suma 42.568.164 €.

 

Amb la nova distribució, la URV té totes les dependències de Tarragona repartides en tres ubicacions: el campus Catalunya, el campus cientificotècnic de Sescelades, i el Rectorat.