Tesis sobre la identitat corporal dels Skinheads i Latin Kings&Queens a Catalunya
recerca
Tarragona, 30/01/2009.- Laura Porzio ha elaborat la tesi doctoral que porta per títol Cos, biografia i cultures juvenils. Els estudis del cas dels Skinheads i dels Latin Kings & Queens a Catalunya. L'ha llegit públicament dijous, 29 de gener a la Sala de Graus del campus Catalunya.

El director de la tesi ha estat el professor Oriol Romaní i el codirector Carles Feixa, i està adscrita al Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social.

Cos, biografia i cultures juvenils és el resultat d’un intens treball, teòric, metodològic i personal que ha protagonitzat quasi els últims deu anys de la vida de l'autora de la tesi, a partir del treball de camp portat a terme en un estudi de tatuatges a Gènova, per la recerca de la meva ‘tesi di laurea’. Durant aquest recorregut científic s’ha submergit en pràctiques de recerca tant a nivell teòric com a nivell etnogràfic, que l’han ajudat a consolidar la seva pròpia visió sobre el cos i el seu paper a dins de la construcció i representació de la identitat corporal de les cultures juvenils. Aquest bagatge li ha permès construir i definir l’estructura global de tot el treball.

A la part I de la tesi, construeix els itineraris teòrics i metodològics que després segueix. El capítol 1 tracta de la Teoria Social del Cos començant amb un punt de vista distant, és a dir, presentant els conceptes teòrics i els autors més rellevants en la temàtica. A cada apartat del capítol s’apropa més al seu punt de vista i a la seva manera de pensar i entendre'l, arribant a definir les idees i conceptes que considera operatius per llegir les etnografies i els itineraris corporals. Al capítol 2 se centra en els Estudis de Joventut, a nivell internacional i local, tot intentant recuperar la perspectiva corporal quan això és possible. Els apartats expliquen les teories i les pràctiques de recerca sobre els moviments juvenils a partir dels diferents apropaments conceptuals: gang i banda, subcultura, contracultura i estils, tribus urbanes i cultures juvenils i, finalment, les colles (pandillas) i les nacions. 

Al capítol 3 presenta els itineraris metodològics sobre els quals es basa aquesta tesi. Estan fortament vinculats a la seva pròpia trajectòria corporal i es presenten com un relat biogràfic que explica el com i el perquè dels treballs de camp amb els dos grups, de com i perquè s’han seleccionat els materials definitius i de com i perquè les històries de vida es presenten com a itineraris corporals.

A la Part II Laura Porzio presenta les etnografies dels dos grups que protagonitzen els estudis de cas, reconstruint els processos històrics i descrivint els símbols, els significats i les pràctiques que els identifiquen. Aquestes etnografies són indispensables per introduir els itineraris corporals de la skinhead girl Elena, de la Queen Star i del Charli, que va ser un latin king a l’Equador abans de la migració. Els itineraris corporals d’aquesta segona part són relats descriptius de les experiències biogràfiques, tot profunditzant en algun aspecte en concret de la seva vida i sobre algunes de les seves reflexions íntimes i personals.

A la Part III es presenten els tres últims itineraris, on l'autora se centra en les pràctiques corporals de l’Anna i el Konrad com a skins, i del King Manaba, i en els seus símbols i significats, que no pas en les reconstruccions biogràfiques cronològiques. El capítol conclusiu comprèn dos aspectes: una visió interpretativa i comparativa de conjunt de les i els skinheads i dels latin kings & queens a Catalunya i una reflexió i anàlisi del paper del seu cos, com a dona i com antropòloga, a dins de les pràctiques de recerca.

La tesi consta d’un annex en format digital que es titula Itineraris Visuals. L’objectiu de l’annex és il•lustrar visualment el treball, pràctica força important a l’hora de presentar etnografies corporals. L’idea d’aquests itineraris ha sorgit durant la fase de redacció i els materials que donen peu als dos muntatges (vídeos, fotografies i músiques), no formen part directament del treball de camp.

Aquest fet explica el perquè aquestes dues pel•lícules són força diferents: pel que fa als skinheads comptava amb el valuós material de la Mireia Bordonada, fotògrafa de professió que des de fa anys es dedica als reportatges socials sobre moviments i cultures juvenils, entre altres. L’itinerari sobre els skins se centra, per tant, en les imatges. La cançó que acompanya les imatges és d’un grup força representatiu i considerat com una banda clàssica pels skinheads: The Clash.

Pel que fa els latin kings & queens, ha elaborat un vídeo sobre la base dels materials recollits per Juan Carlos Martínez, documentalista professional, i l’Ambar Casal pel seu documental sobre aquesta organització juvenil de carrer titulat La Vida Real. Els temes musicals pertanyen al disc Latin Kings. The Royal Life, en estat primitiu, amb temes de creació i producció pròpia.