El Síndic de Greuges presenta l'Informe 2007-08 i l'Observatori de la Igualtat fa balanç de l'activitat realitzada
sindicatura de greuges
Tarragona, 27/11/2008.- En el primer Claustre del curs, dijous 27 de novembre, el Síndic Francisco Zapater ha presentat l'informe del curs passat. Imma Pastor, directora de l'Observatori de la Igualtat, ha fet balanç de l'activitat realitzada en el primer any i mig de vida d'aquest òrgan.

L'advocat Francisco Zapater ha presentat l'Informe del seu quart any de mandat en la Sindicatura. Del període 2007-08 ha destacat el manteniment d'una baixa conflictivitat a la URV que es reflecteix en la disminució d'un 9% dels cassos plantejats al Síndic, de 51 en el curs 2006-07 a 47 en el curs passat. Els conflictes són també d'escassa entitat, no greus.

Dels 47 greuges presentats, 42 s'han resolt sense expedient i se'n ha obert de cinc. Quant a les causes, la que ha generat més queixes és la vulneració dels drets i les discriminacions; després segueix l'avaluació acadèmica i les matèries de matrícula; i les beques, la docència, les places de professorat, l'obtenció del resguard del títol, les relacions interpersonals i el tercer cicle, postgrau i formació continuada, en ordre decreixent.

Majoritàriament els han presentat estudiants (64%), seguits de professors (21%) i de PAS (11%). 4 greuges s'han obert d'ofici. Per sexes, un 56% els han presentat dones, un 30% homes, dos eren col.lectius. 

Entre les conclusions, el Síndic remarca que hi ha conflictes encallats de temps o de difícil solució entre dues o més persones, en els quals ha fet de mitjancer i que es podrien solucionar amb generositat de les parts implicades. En el període reportat no es detecten ja conflictes a causa del tabac, i com a fets negatius destaca que es dóna sovint el cas que peticions individuals a l'Administració no obtenen resposta, i que els voltants de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia estan molt deteriorats.  

El Síndic de la URV forma part de l'executiva d'un òrgan estable de què s'han dotat els síndics universitaris d'Espanya des de l'any passat, la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU). Francisco Zapater ha destacat el paper pioner de la URV a l'Estat espanyol en el treball en l'àmbit de la Igualtat, amb la redacció del I Pla d'Igualtat abans de l'entrada en vigor de la Llei d'Igualtat, i la creació de l'Observatori de la Igualtat.

A la Trobada estatal de Defensors Universitaris celebrada a Oviedo en aquest mes de novembre, vist que més de la meitat d'universitats espanyoles no han posat en marxa mecanismes per treballar per la igualtat, Francisco Zapater i la Síndica de Greuges de la UIB Magdalena Gianotti han formulat 38 recomanacions, provinents del Pla d'Igualtat de la URV, per adoptar asl centres universitaris.

En el Claustre la professora de Sociologia Imma Pastor, directora de l'Observatori de la Igualtat, ha fet balanç de tot el realitzat des de la seva creació al juliol de 2007. La URV s'ha d'esforçar per complir la llei i transformar la realitat, fent efectiva la igualtat, i transmetre els nous valors.

En el context català destaca favorablement que des de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere, impulsat pels grups universitaris de recerca entre els quals es compta el GRÈC de la URV i la Generalitat, s'imparteix el Màster oficial en estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, l'únic oficial de tot l'Estat.

En el primer període d'activitat de l'Observatori de la URV s'ha dotat d'una tècnica d'igualtat i s'ha constituït un Consell Assessor format per representants institucionals, de la Universitat i de la societat. Es van dur a terme reunions a diferents centres per incloure assignatures amb perspectiva de gènere a les noves titulacions EEES. 

La Setmana de la Igualtat, pels voltants del Dia Internacional de la Dona al març de 2008, s'adreçava als estudiants, va obtenir una bona resposta i de nou es programa pel 2009. S'ha fet també la Jornada Dones a la sanitat, presentant un estudi sobre la carrera professional de les dones en aquest àmbit, i el Seminari Salut i Gènere, adreçat als estudiants.

Quan a la recerca, estan en marxa dos estudis: Trajectòria laboral dins la Universitat. El cas de la URV, partint de l'estudi de diagnosi de la situació de gènere, fet dins el Pla d'Igualtat; i Dones en Enginyeria: estudi de les escoles tècniques superiors des de la perspectiva de gènere. El cas de la URV. 

El Pla d'Igualtat s'ha presentat en diferents fòrums com a iniciativa pionera, entre ells en el Parlament de Catalunya, que va recomanar a totes les universitats que treballessin per eliminar el llenguatge sexista i perquè es nomenin més dones doctores honoris causa.

Per l'any 2009, entre altres iniciatives, en la celebració general de la Universitat com a Any de la Ciència, l'Humanisme i l'Astronomia, l'Observatori aportarà una exposició de producció pròpia que presenti les dones que han conreat l'àmbit científic de l'astronomia. Des de les seccions de la Biblioteca de la URV es difondran les dones autores de llibres, i es crearan uns premis de recerca per a estudiants de secundària i Universitat en estudis de dones i gènere.

Teniu més informació al diari digital sobre el Claustre.