Lectura tesi doctoral del Departament d'Antropologia,Treball Social i Filosofia
recerca
Tarragona, 17/10/2002.- Josep Canals llegeix la tesi doctoral que porta per títol El Regreso de la Reciprocidad. Grupos de Ayuda Mutua y Asociaciones de Personas Afectadas en la Crisis del Estado del Bienestar, divendres 18 d'octubre a les 11 h. a l'Aula Magna de la Facultat de Lletres.

La tesi és del departament d'Antropologia, Treball Social i Filosofia i l'ha dirigit el professor Josep M. Comelles.