La URV participa en el disseny de la política de gestió de la recerca de l'espai universitari europeu
recerca
Tarragona, 14/10/2002.- La Universitat s’ha incorporat a un grup de treball de sis universitats europees que fins al pròxim maig estudien la gestió de la recerca que es fa a Europa i la forma de millorar la qualitat. Les seves conclusions s’elevaran a la Convenció d'Educació Superior Europea (Graz, maig de 2003) i a la conferència de ministres europeus d'educació (Berlín, setembre de 2003).

Les conclusions elaborades han de servir per dissenyar el futur de la gestió de la recerca dins el procés de construcció de l’espai universitari europeu.

La URV participa en un dels sis grups en què s’han dividit les 50 universitats -escollides entre les sol·licitants-, que participen en el Quality Culture Project 2002-03 (Projecte Cultura de la Qualitat 2002-03), organitzat per la European University Association. Només tres universitats espanyoles, dues d'elles catalanes, han estat seleccionades per participar en aquest projecte: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Rovira i Virgili.

Aquest projecte, finançat pel programa Socrates de la Comissió europea, té com a objectiu promoure i enfortir la cultura de la qualitat en les institucions d'ensenyament superior, procurant: conscienciar sobre la necessitat de desenvolupar una cultura interna de la qualitat en les universitats; assegurar la difusió de les bones pràctiques existents en els diferents àmbits; promoure la introducció de la gestió interna de la qualitat per tal d’incrementar el nivells de qualitat; ajudar les universitats a introduir procediments externs per garantir la qualitat; contribuir al procés de Bolonya, de convergència de les universitats europees en un espai d’educació superior comú.

Les universitats participants en el projecte s'han agrupat en sis grups de treball, que abasten diferents temàtiques d'interès prioritari: Gestió de la recerca, Ensenyament i aprenentatge, Serveis de suport als estudiants, Implantació de les reformes de Bolonya, Aliances institucionals, i Fluxos de comunicació i estructures de presa de decisions

La URV forma part de la xarxa temàtica especialitzada en la millora de la Gestió de la recerca, en que participen sis universitats més: Bogazici University (Turquia), Humboldt Universität zu Berlin (Alemanya), Aristotle University of Thessaloniki (Grècia), Università degli Studi di Udine (Itàlia), University of Bucharest (Romania) i la University of Zilina (Eslovàquia). Aquestes universitats posen en comú els seus punts forts i punts dèbils en la seva gestió de la recerca, així com les dificultats i les oportunitats amb que es troben en la seva pràctica actual. Del debat de les experiències entre totes elles sorgirà un informe de bones pràctiques i de opcions de futur en aquest àmbit que s’obrirà al debat general.

El projecte es desenvolupa entre els mesos de setembre de 2002 i maig de 2003 i els seus resultats serviran per preparar la 2ª Convenció d'Educació Superior Europea (Graz, Maig de 2003) i la conferència de ministres europeus d'educació (Berlín, setembre de 2003).

La European University Association (http://www.unige.ch/eua/) agrupa actualment 610 universitats europees i 34 conferències de rectors, i és considerada la veu de la comunitat universitària a Europa. La seva missió és el desenvolupament d'un sistema coherent d'educació superior i de recerca al conjunt d’Europa -el que es coneix com espai universitari europeu-, donant suport als seus membres en el desenvolupament de la qualitat en la docència i la recerca i l'augment de la seva contribució a la societat.