Presentat el llibre La protección internacional de las minorías, de Santiago Castellà, dimecres 9 d'octubre
recerca
Tarragona, 10/10/2002.- El professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Santiago Castellà és l'autor de l'obra La protección internacional de las minorías, publicat per Silva Editorial i l'Autoritat Portuària. L'acte de presentació ha tingut lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques.

El llibre La protección internacional de las minorías (Silva Editorial, 2002), porta per subtítol El estatuto jurídico internacional de las minorías: una aproximación histórica al desarrollo normativo y la acción institucional. El professor Santiago Castellà desenvolupa, en l'obra, el tema que centra la seva tasca investigadora, la protecció internacional de les minories, sobre el qual ha escrit articles científics en revistes especialitzades.

Al llarg de les pàgines, fa una anàlisi de l'estatut jurídic internacional de les minories ètniques, nacionals, religioses i lingüístiques des d'una perspectiva triple: la perspectiva històrica, estudiant des dels antecedents de la Societat de Nacions, el període d'entreguerres fins l'actualitat; des de la perspectiva normativa, examinant els principals textos jurídics internacionals destinats a la protecció de les minories; i des de la perspectiva institucional, analitzant l'activitat desenvolupada per les Nacions Unides, el Consell d'Europa, l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa i la Unió Europea. En definitiva, la creixent emergència del principi d'identitat i la necessària protecció internacional de les minories obliguen a repensar el Dret internacional modern i les seves institucions, aferrats encara als principis de territorialitat i estatalitat.

Santiago José Castellà (Barcelona, 1967) és professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la URV des de 1995. És llicenciat en Dret i Ciències Polítiques, doctor en Dret Internacional Públic per la UB i Màster en Seguretat, Pau i Defensa per l'Institut Universitari General Gutiérrrez Mellado.

Per la publicació de l'obra, Silva Editorial ha comptat amb l'Autoritat Portuària i amb la col.laboració de la Universitat. En l'acte de presentació no ha pogut ser present Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, a causa del mal temps i de la interrupció del transport aeri. Han presentat el llibre, a més de l'autor, l'alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, i Lluís Badia, president de l'Autoritat Portuària; Manuel Rivera, gerent de Silva Editorial, i Antoni Pigrau, catedràtic de Dret Internacional Públic i secretari general de la Universitat.