Lectura tesi doctoral del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
recerca
Tarragona, 30/09/2002.- María Amparo Bodí presenta la tesi doctoral titulada Impacto del Estudio Microbiológico en la Neumonía Comunitaria Grave dijous, 3 d'octubre a les 12 h,. a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

La tesi ha estat dirigida pel professor Jordi Rello i tutoritzada pel professor Andreu Pujol del Pozo, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

La lectura té lloc dijous, 3 d'octubre, a les 12 h. a la 4ª planta de l'Hospital Joan XXIII (Unitat Docent).