Lectura tesi doctoral del Departament Enginyeria Química
recerca
Tarragona, 30/09/2002.- Mohammad Yousuf Suliman Alshannag ha llegit la tesi doctoral titulada Experimental and Numerical Investigation of the Flow in a Toroidal Cavity dilluns, 30 de setembre.

La tesi, dirigida pels professors Francesc Giralt i Joan Herrero, és del Departament d'Enginyeria Química.

La presentació ha tingut lloc dilluns, 30 de setembre, a partir de les 11 h. a la Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química.