Lectura tesi doctoral del Departament d'Enginyeria Química
recerca
Tarragona, 27/09/2002.- Vesselina Petrova llegeix la tesi doctoral que porta per títol Estabilización proteica de Vinos Blancos mediante Absorción en Columnas de Relleno dilluns, 7 d'octubre a les 12 h.al Seminari 111 d'Enginyeria Química.

La tesi, del Departament d'Enginyeria Química, ha estat dirigida pel professor Francisco López Bonillo.