XIII Simposium Internacional de la CatÓlisi HomogŔnia, del 3 al 7 de setembre a Tarragona
recerca
Tarragona, 02/09/2002.- Més de 500 experts de tot el món es reuneixen al Palau de Fires i Congressos de la ciutat per discutir sobre els últims descobriments en un aspecte clau de la indústria química més moderna i de futur, els catalitzadors homogenis. Per primera vegada es fa a l'Estat espanyol aquesta trobada científica bianual, ISHC13.

Descobrir nous catalitzadors que permetin aconseguir noves reaccions, que siguin més selectius i per tant respectuosos del medi ambient, és un repte permanent per la investigació química. En aquest camp la recerca bàsica i l’aplicada van inevitablement juntes. El simposi dedica sessions especials a la green chemistry, la química que presta especial atenció als processos nets amb un mínim impacte ambiental. Es parla de la nova generació de catalitzadors per obtenir polímers que permeten noves aplicacions gràcies a les seves propietats específiques, per exemple propietats òptiques, un dels sectors en notable progressió per la seva aplicació a les noves tecnologies de la informació i la comunicació. També està present al congrés una de les últimes aportacions científiques, la utilització de nanopartícules, que com en la resta de tecnologies també han arribat al camp de la catàlisi homogènia.

La catàlisi homogènia es un àmbit molt interdisciplinar i, per tant, el congrés reuneix científics de diferents branques de la ciència, químics orgànics, inorgànics, enginyers, etc. Aquest és un dels motius de l’elevat nombre d’inscrits, ja que la trobada té un paper de formació molt complet. Dels assistents al 13th International Symposium on Homogeneous Catalysis,  un 15% venen de Catalunya i Espanya, un 65% d’Europa, un 10% d’EUA i un 10% del Japó i Àsia. Els congressistes pertanyen tan a l’àmbit de les universitats i centres de recerca, com de la indústria química i farmacèutica. Hi haurà 38 conferències i destaca la participació de joves investigadors que presenten en 335 posters els resultats de les seves recerques

Els catalitzadors són per la indústria química l’equivalent a les rodes pels transports. Són substàncies que ajuden a obtenir reaccions químiques que sense elles serien impossibles o molt lentes. El seu paper és clau per fer possible les reaccions a nivell industrial i fer rendibles les produccions de plàstics, detergents, fibres, fàrmacs, cosmètics, etc, a partir de matèries primeres senzilles, generalment procedents del petroli. En la fabricació del 80% dels productes químics s'utilitza un catalitzador que normalment s’inclou en petites quantitats i no es consumeix en el procés.

Dins d’aquest camp, els catalitzadors homogenis són una àrea d’investigació que ha près gran força en els últims anys per les seves avantatges mediambientals i energètiques i s'ha convertit en la química d’avui. Una prova de l’interès actual que genera és que el premi Nobel de química 2001 va ser concedit a investigadors en catàlisi homogènia.

Els catalitzadors homogenis permeten realitzar les reaccions químiques en condicions de pressió i temperatura més suaus, fent els processos més controlables, tant en la seva velocitat com en la selectivitat. Aquest últim aspecte te una gran importància perquè els catalitzadors homogenis permeten orientar la reacció cap a l’obtenció d’un únic producte. Al evitar la generació de subproductes que s’han d’eliminar, sigui per abocament, per incineració o per reciclatge, es redueix l’impacte ambiental de la producció química. També hi ha un important estalvi d’energia.

La catàlisi homogènia s’utilitza principalment en l’obtenció de productes fins i d’alt valor afegit. La investigació en aquest camp avança cap al disseny de productes concrets, amb característiques determinades. Exemples de productes que es poden obtenir per aquests mètodes són el medicament més utilitzat contra el Parkinson, L-dopa, o l’antinflamatori Naproxen. També té grans avantatges en l’obtenció d’insecticides, per obtenir productes sense efectes secundaris.

El simposi ISHC13 es coordina per un Advisory Board internacional format pels experts més destacats en aquesta esta àrea de la química. El primer es va fer el 1978 a Texas (EUA) i després s’ha fet a Vancouver, Tokio, Nova York, Lyon, Amsterdam... i l’últim, l’any 2000, a Estocolm.

Un dels motius pels quals el representant espanyol a l'Advisory Board internacional, el professor Luis Oro, catedràtic de la Universidad de Zaragoza, proposes Tarragona com a seu és el fet que a la Universitat Rovira i Virgili hi ha un grup de recerca consolidat i molt actiu, el Grup de Recerca en Organometàl.lics i Catàlisi Homogènia, liderat per la professora Carmen Claver, grup que treballa dins d’una xarxa de grups subvencionada per la Unió Europea i que fa investigació per diverses empreses amb presència al polígon petroquímic de Tarragona. Entre altres resultats, té registrades tres patents de productes desenvolupats pels seus investigadors. A Catalunya hi ha una sèrie de grups importants que investiguen en Catàlisi Homogènia, i constitueixen una Xarxa subvencionada per la Generalitat. Molts dels seus membres han participat en els congressos ISHC dels últims anys.

El primer dia del congrés de Tarragona, dimarts 3 de setembre, es dedica al professor Brian James, de la Universitat de Vancouver (Canadà). Brian James és fundador i secretari permanent del Advisory Board de l'ISHC, promotor de la col.laboració internacional en aquest camp i autor de destacades obres sobre el tema.

El congrés té el suport de la URV, el Ministeri de Ciència i Tecnologia, la Generalitat, el CSIC, el Centre Nacional de Recerca del Canadà, l'Associació Empresarial Química de Tarrragona  i nombroses empreses instal.lades a la ciutat com Bayer, BASF, Erkol, Aragonesas, Dow, Engelhard, així com empreses de Suiza, Anglaterra i Holanda (Solvias, BP, Shell...), i americanes com Lilly o Exxon. La ciutat ofereix als congressistes una visita guiada per la Tarraco romana i una actuació castellera a la plaça de la Font.

Tota la informació del Congrés es pot consultar a la pàgina web http://www.quimica.urv.es/13ishc/