Descobreixen a Gibraltar el primer gravat rupestre atribuït a un neandertal
 
Congrés estatal d'antropologia Perifèries, fronteres i diàlegs, del 2 al 5 de setembre a la URV
 
Participació massiva de l'IPHES al XVII Congrés de la Unió Científica de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques
 
Congrés científic del projecte Equality a Costa Rica, amb participació de la URV
 
Irene Mallol reflexiona a Perfils URV alumni sobre la independència de la justícia a l'Estat espanyol
 
La FCEP posarà en marxa sis projectes d'innovació docent en els ensenyaments de Mestre
 
institució
El projecte Emprendre de la URV, Premi Vicens Vives a la qualitat docent universitària 2014
Les publicacions científiques indexades de la URV han augmentat l'any 2013
Els químics teòrics espanyols signen un manifest on denuncien l'actual política científica
La Carta Universia Rio 2014 presenta les conclusions del III Encuentro de Rectores a Rio de Janeiro
recerca
Un sistema ultrasensible, de baix cost i portàtil, per detectar mercuri a l'aigua
El llibre Ager Tarraconensis 4 estudia la vil·la dels Antigons del Camp de Tarragona
S'aprovarà una modificació del Codi Civil, amb les tinences intermèdies proposades per la Càtedra d'Habitatge
professorat
La professora Sofia Mata, nova directora del Museu Diocesà de Tarragona
Ricardo Mar i José Alejandro Bertrán-Caballero, Visitants distingits del Cusco, al Perú
cooperació
Professors i estudiants de la URV treballen a l'estiu en projectes de cooperació internacional al desenvolupament