La URV recull el Premi de la xarxa Telescopi pel Pla de millora de la gestió
institució
URV activ@ - diari digital
Barcelona, 07/05/2014.- La URV ha recollit el Premi de la xarxa Telescopi pel Pla de millora de la gestió com la millor bona pràctica. El gerent de la Universitat, Manuel Molina, l'ha rebut en el marc de la Jornada Innovació Estratègica a les Institucions d’Educacio Superior: Planificació i Execució, que ha tingut lloc el dia 5 de maig a la UPC.

La Jornada i el lliurament del premi s'ha fet a l'edifici Vèrtex del campus Diagonal Nord de la UPC, a Barcelona. Durant la Jornada, Manuel Molina ha exposat el Pla.

Aquesta és la segona edició dels premis Telescopi Espanya, adreçats a les universitats espanyoles, que distingeixen les bones pràctiques de direcció i gestió incorporades durant els darrers dos anys a l’Observatori de Bones Pràctiques de Direcció i Gestió Universitària de la Red Telescopi de la Càtedra Unesco de Direcció Universitària de la UPC.

Per ser inclòs com a bona pràctica en aquest observatori, El Pla de millora de la gestió de la URV va superar l'avaluació quantitativa i qualitativa d'acord  amb les orientacions del Model Europeu d'Excel•lència (EFQM).

A més, el Pla de millora de la gestió de la URV ha estat seleccionat per formar part del Banc d’Experiències de la xarxa d'Observatoris de Bones Pràctiques de Direcció Estratègica Universitària a Amèrica Llatina i Europa, on s'exposen les bones pràctiques seleccionades i avaluades per un comitè internacional d'experts, elegit i constituït per acord dels socis de la Red (teniu més informació aquí). La URV figura, doncs, a l'Observatori espanyol, al d'Amèrica Llatina i Europa i també s’ha incorporat al nou European Observatory for Strategic University Management, constituït recentment per 5 països europeus en el marc del projecte Strategy university management: unfolding practices (SUMUP), del programa Tempus.