El Pla de Millora de la Gestió de la URV obté dos reconeixements
institució
URV activ@ - diari digital
Tarragona, 13/01/2014.- El Pla de la Millora de la Gestió de la URV ha obtingut al 2013 dos reconeixements: com a Bona Pràctica per part de l'Observatori de Bones Pràctiques de Direcció i Gestió Universitària de la Xarxa Telescopi, i un Premi Universidad Europea a la Qualitat, a la convocatòria anual d'aquesta universitat privada de Madrid.

L'Observatori de Bones Pràctiques de Direcció i Gestió Universitària de la Red Telescopi (5ª convocatòria de la seu Espanya), de la Càtedra Unesco de Direcció Universitària de la UPC, va reconèixer al setembre passat l'experiència del Pla de millora de la gestió de la URV com una bona pràctica.

El Pla de la URV va superar l'avaluació quantitativa i qualitativa d'acord amb les orientacions del Model Europeu d'Excel•lència (EFQM), al costat de set bones pràctiques més, considerades les de més qualitat d'altres set universitats espanyoles.

Telescopi és la xarxa d'Observatoris de Bones Pràctiques de Direcció Estratègica Universitària a Amèrica Llatina i Europa, que promou el Banc d'Experiències, on s'exposen les bones pràctiques seleccionades i avaluades per un comité nacional d'experts a cada país soci, en aquest cas Espanya, i per un comité internacional d'experts, elegit i constituït per acord dels socis de la Red (teniu més informació aquí). La URV figura, doncs, a l'Observatori espanyol, d'Amèrica Llatina i Europa i a European Observatory for Strategic University Management, en el marc del projecte SUMUP.

La Universidad Europea, amb seu a Villaviciosa de Odón (Madrid), va concedir els VII Premis Universitat Europea a la Qualitat el passat 26 de novembre, en el decurs de la I Jornada d'Excel•lència Universidad Europea. El Premi vol reconèixer, fomentar i potenciar la implantació i l'intercanvi de bones pra`ctiques entre totes les universitats espanyoles, en els àmbits de gestió de la qualitat, l'eficiència i l'aposta per l'excel•lència. La URV va ser escollida com una de les sis universitats finalistes que es van presentar,  i va aconseguir el primer Premi.

Andrés Espejo, coordinador d'Organització de la URV (Gerència) i Sara Gimeno, coordinadora de la Unitat de Qualitat i Planificació (Gabinet tècnic del Rectorat), van exposar el Pla i van recollir el Premi, que inclou una bonificació de 1.500 € per invertir en el projecte.

El Pla de Millora de la Gestió, per al període 2011-14, estableix els objectius que la URV vol assolir en l’àmbit de la gestió. En un període de crisi com l’actual, la Universitat segueix apostant per modernitzar-la i millorar-la, i s'han previst prop d'un centenar d'accions. Com a exemples, hi ha accions a fer en aquests anys com la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en serveis i unitats de gestió, la reestructuració organitzativa del CRAI, la millora dels processos transversals de centres i departaments o l’accés dels òrgans de direcció al sistema d'informació institucional.