La URV llicencia l'explotació d'un software de càlcul de sostenibilitat ambiental en agricultura a l'empresa LAB-FERRER
innovació
URV activ@ - diari digital
Tarragona, 18/12/2012.- Millorar l'avaluació de la sostenibilitat de l'ús d'aigua i les emissions de carboni en produccions agroalimentàries és l'objectiu del contracte de llicència que la URV ha signat dimarts, 18 de desembre, amb l'empresa LAB-FERRER.

El contracte de llicència per explotar l'explotació informàtica eFOODPRINT l'han signat el rector de la URV, Francesc Xavier Grau i el professor Francesc Castells, i per part de l'empresa LAB-FERRER, Francesc Ferrer i Albert Duesaigües.

eFOODPRINT és una solució modular multilingüe (anglès, català i castellà) que permet obtenir uns índex ambientals a través de la introducció d'un inventari (dades de cultiu, tasques agrícoles, reg, energia de consum...). A més, genera resultats exportables a Excel i informes complerts, que resumeixen el grau de sostenibilitat, i que poden ser utilitzats per productors, certificadores i emrpeses de distribució alimentària.

El desenvolupament d'eFOODPRINT ha estat liderat pel professor Francesc Castells del Grup d'Anàlisi i Gestió Ambiental (AGA), de la URV, que està especialitzat en avaluació ambiental i desnvolupament sostenible i compta amb l'experiència d'haver desenvolupat múltiples projectes d'innovació i transferència tecnològica amb empreses. El projecte ha comptat amb el finançament i el suport de l'Agència AGAUR de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria VALOR 2010.

El centre d'assessoria LAB-FERRER té la seva seu a Cervera (Lleida) i va ser creada fa dotze anys, amb un equip d'agrònoms especialitzats en serveis innovadors basats en instrumentació i sostenibilitat. LAB-FERRER és una empresa amb vocació internacional i innovadora, doncs participa en projectes d'innovació a escala internacional i distribueix els equips de Decagon (Pullman, USA) en exclusiva a Espanya.

El CTTi de la Fundació URV és la Unitat de Valorització de la URV gràcies al suport d'ACC1Ó, i al finançament obtingut a través del Ministeri de Ciència i Innovació,mitjançant el Pla Estratègic PETRA 2010-2013. Des de l'Àrea de la Propietat Industrial i Intel·lectual, ha assessorat i acompanyat aquest projecte tant en la gestió de la seva inscripció del software al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya com en el procés de negociació de la llicència.