Primera reunió per realitzar el projecte europeu EPIBATHE, els dies 4 i 5 de maig
recerca
URV activ@ - diari digital
Reus, 08/05/2006.- EPIBATHE pretén confirmar la bona qualitat de les aigües de bany i els integrants s'han reunit a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut per planificar les actuacions a desenvolupar. Una part important de les enquestes als banyistes es durà a terme a la Costa Daurada.

EPIBATHE (SSPI 022618), Assessement of human health effects caused by bathing waters, pretén avaluar la correlació entre la bona qualitat microbiològica de les aigües de platges, d'acord amb la Directiva Europea vigent, i l’absència d’efectes negatius per a la salut pública.

En aquest estudi participa l’Organització Mundial de la Salut i està patrocinat per la Unió Europea amb un finançament aproximat de dos m€.

La majoria de les zones turístiques costaneres es solen ubicar a prop d’importants nuclis urbans. L’eliminació de les aigües residuals a través dels diferents emissaris submarins, conjuntament amb l’aportació de les desembocadures dels rius, són les fonts més importants de contaminació microbiològica de l’aigua del mar. Aquesta contaminació pot suposar un factor de risc per a la salut, ja que els banyistes poden estar exposats al contacte, a la inhalació i a la ingesta de microorganismes patògens que poden estar presents en l’aigua del mar.

Diferents investigacions realitzades arreu del món i revisades per l'OMS suggereixen que malalties lleus i per les que normalment no es visita al metge, com gastroenteritis i infeccions del tracte respiratori, es poden contraure pel bany en aigües de les platges i que el risc de contraure aquestes malalties guarda una relació amb la qualitat microbiològica de l’aigua.

Aquesta qualitat de l’aigua de bany s’estableix en base als criteris de la Directiva Europea (76/160/CEE) que s’aplica a totes aquelles zones de bany catalanes, espanyoles i dels països membres de la Unió Europea.

Promulgada l’any 1976, està en procés de ser substituïda per la Directiva 2006/7/CE en la qual s’han introduït nous criteris d’avaluació de la qualitat, nous indicadors més específics de contaminació fecal (Escherichia coli i enterococs intestinals) i mètodes microbiològics més moderns i estandarditzats (normes ISO). Està previst que aquesta Directiva s’implementi per primer cop al 2008 i tingui plena aplicació a l’any 2015, moment en el qual l’actual Directiva serà totalment derogada.

Com a suport científic a aquesta nova Directiva, sorgeix el present projecte EPIBATHE, finançat pel VI Programa Marc de la Unió Europea, del qual forma part la Unitat de Biologia i Microbiologia de la URV.

Entre els nombrosos estudis realitzats arreu del món destaquen els estudis epidemiològics realitzats a Anglaterra, a principis dels 90, i un recent estudi realitzat a llacs d’Alemanya, que són els que, d’acord amb la OMS, utilitzen una metodologia més adient (assaigs clínic aleatori) per poder determinar els possibles riscs menors per la salut dels banyistes (infeccions lleus d’ulls, orella i gola, mareigs, vòmits i diarrees lleus) i per les quals, normalment, no es requereix atenció mèdica.

La falta d’estudis d’aquests tipus a zones de bany del Mediterrani, on es desplacen per aquesta activitat recreativa un important nombre de turistes dels països nòrdics i centre europeus, és una altra de les motivacions que l'han impulsat. Catalunya i el grup d’investigació de la URV han estat escollits en base a l’excel·lent qualitat de les seves aigües de bany i a la competència professional dels investigadors.

Es realitzen quatre estudis epidemiològics repartits en quatre sessions de bany, dues l’any 2006 i dues al 2007. Per això es necessiten aproximadament uns 2.000 participants dividits equitativament i a l’atzar en dos grups, un es banyarà i l’altre no. Aquests últims constituiran el control negatiu. Els integrants del primer grup s’hauran de banyar durant 10 minuts en platges de la Costa Daurada. Al mateix temps, es farà un mostreig seriat de l’aigua de bany a intervals curts de temps (20 minuts) per a determinar les seves característiques microbiològiques. Tres dies abans, el mateix dia de la sessió de bany i una setmana després s’entrevistarà als participants per complimentar tres qüestionaris epidemiològics. Tres setmanes després hauran de completar l’últim qüestionari que retornaran per correu.

A la reunió preparatòria de Reus han assistit: de la Universitat de Wales (Anglaterra ), David Kay, coordinador del projecte, i Peter Wyn-Jones; de la Universitat d’East Aglia (Anglaterra ), Paul Hunter i Helen Risebro; com a representants de l'Organització Mundial de la Salut (Suïssa), Jamie Bartram i Diarmid Campbell-Lendrum. Mihály Kádár i Marta Vargha són del Centre Nacional de Salut Pública (Hongria), dels Servei Nacional de Salut Pública anglès, Roland Salmon i Hugo Cosh; de la Universitat de Tübingen (Alemanya), Albrecht Wiedenmann, i els investigadors de la URV María José Figueras, Josep Guarro i Juan Fernandez.