Servei de Gestió de la Recerca
Actualització del Curriculm Vitae
Full de convocatòries de la URV
Línies essencials de política científica
Links interessants
Mapa de grups de Recerca
Normatives
   Normativa per a Becaris
   de Projecte/Contractes/Convenis de Recerca

   Normativa de Beques Predoctorals URV finançades a    càrrec de projectes d'R+D+I
Programa d'avaluació de la Recerca
   Programa d'Avaluació de la Recerca
   Ponència Presentada a les "III Jornadas de Intercambio    de Experiencias de Mejora de la Universidad"
   Dades d'avaluació
      Nivell d'Ocupació de Becaris dels Grups (any 2002)
      Personal de Suport a la Recerca (any 2002)
      Infraestructura Científico-Tècnica (any 2002)
   Taules de Priorització
Programes de Recerca de la URV
Programa Ramón y Cajal
   Informació General del MCYT
   Imprès de sol.licitud per als grups de recerca
   Presentació amb diapositives
   Oferta de la URV: distribució per àrees
   Model Annex VI: Imprès d'acceptació del Centre d'R+D
Grups de Recerca