Premis i Distincions

La preocupació per la innovació i per la millora de la qualitat de la comunitat universitària ha tingut el seu reconeixement en la concessió de diferents premis i distincions de què s'han fet mereixedors projectes desenvolupats per professors de la URV.

La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació amb la finalitat de premiar l'excel·lència en la docència universitària, ha estat concedida a:

  • Grup de l'Àrea de Dret Penal, del Departament de Dret Públic, per l'assignatura extracurricular Dret i Presó, la culminació d'una estratègia docent orientada a que els estudiants de Dret adquireixin progressivament les habilitats pràctiques pròpies de la professió que els garantiran un trànsit òptim al món professional.

Els Premis d'Accions de Millora, del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Emmarcat en el II Pla de Qualitat de les Universitats, té com a objectius donar un estímul a les conseqüències dels processos d'avaluació i a la millora de la qualitat de l'ensenyament, la recerca i la gestió, per una banda; i per l'altra, destacar l'esforç i els resultats de les unitats, grups i persones que han portat a la pràctica accions de millora rellevants, que es puguin considerar exemplars. La URV ha rebut tres dels sis premis concedits en la convocatòria 2002. Els projectes guanyadors han estat:

  • "Aula Virtual". Del professor Mario Arias, del Departament de Gestió d'Empreses. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili.
  • "Hacia el ingeniero químico global: combinación de conocimientos científico-técnicos y habilidades personales mediante la integración de las asignaturas en anteproyectos globales", de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili.
  • "Implantación de las nuevas tecnologías en la docencia de ciencias de la salud. De las clases magistrales al aprendizaje activo". De la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Els Premis del Consell Social de la URV a la Qualitat en la Docència, convocatòria 2003.
El jurat del premi, estava format per Josep Gomis, Lluís Arola, Joan Carles Boronat, Mario Arias, Roser Recasens, Agustí Segarra i Jordi Gavaldà, que ha resolt per unanimitat:

  • Donar el premi en la modalitat col·lectiva l'assignatura extracurricular "Dret i presó", presentada pel col·lectiu del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques, encapcelat pel professor Josep Miquel Prats.
  • En la modalitat individual, al projecte "Sistemes informàtics II. Desenvolupament d'un projecte informàtic multidisciplinari en equip", del professor Miguel Ángel García, del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
  • Finalment, la candidatura Introducció a la Bioinformàtica. Curs interactiu sobre l’anàlisi de seqüències de DNA i proteïnes, presentada pel col·lectiu del Departament de Bioquímica de la Facultat de Química que encapçala la professora Teresa Segués, ha estat premiada en la modalitat de col·laboració amb altres universitats.


Qualitat a la URV

LA URV