Documents d'interés
LOU
Llei orgànica d'universitats
LUC
Llei d'universitats catalanes
Espacio Europeo de Educación Superior
Documents principals
Documento Marco
La integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior
Marcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya
Informe d'avaluació de l'AQU Catalunya
Informe 2001
Informe Global d'Avaluació del PNECU 1996-2000

Enllaços

AQU Catalunya
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Consejo de Coordinación Universitaria
ANECA
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
European University Association
Club Gestión de Calidad
European Network for Quality Assurance
European Fundation for Quality Management
Joint Quality Initiative
Accreditation Board for Engineering and Technology

Qualitat a la URV

LA URV