Avaluació del Professorat

La URV avalua l'activitat docent del seu professorat des del curs 1993-1994. La primera normativa d'avaluació del professorat es va aprovar el 1996 i tres anys després, es va constatar la necessitat de revisar-la. Per això, el curs 1999-2000 es va aprovar i aplicar una nova normativa concebuda com una avaluació global de tots els aspectes de l'activitat del professorat:

 • Docència
 • Recerca
 • Gestió
 • Extensió universitària
 • Transferència de coneixements
 • Prestació de serveis

Els elements que s'utilitzen per valorar les activitats del professor són:

 • L'autoinforme del professor
 • El pacte de dedicació entre el professor i el departament, a partir de la seva entrada en vigor
 • El currículum investigador dipositat al Servei de Gestió de la Recerca
 • L'informe del director/a del departament
 • L'informe del degà/ana o director/a de centre
 • Els resultats de les enquestes d'opinió sobre l'activitat docent del professorat contestades pels alumnes

LA URV

Qualitat a la URV

A la plana web del Servei de Recursos Humans i Organització es poden trobar els formularis corresponents.
Tornar enrera