Avaluació del Procés d'Incorporació dels Alumnes

L'avaluació del procés d'incorporació de nous estudiants es va portar a terme entre febrer de 1999 i novembre de 2000. Aquest procés, el primer que s'avalua en el marc dels programes d'avaluació institucional, abasta des de les accions de captació i acollida dels estudiants que realitza la Universitat, fins al desenvolupament dels estudis acadèmics dels alumnes durant el seu primer any d'universitat.

Dins el model d'avaluació institucional, que inclou una fase d'avaluació interna i una d'externa, es va desenvolupar una metodologia específica estructurada en set àrees temàtiques:

  • La captació d'estudiants
  • La fase d'admissió
  • La fase d'acolliment institucional
  • La fase d'acolliment acadèmic
  • La fase de resultats
  • La comunicació entre la institució i l'estudiant
  • L'accés dels alumnes des de situacions especials
A continuació es poden consultar els informes resultats d'aquest procés d'avaluació.
 
Informe intern
Informe extern
Informe final
Tornar enrera

Qualitat a la URV

LA URV