Avaluació del Doctorat
El Model de Doctorat de Qualitat de la URV, aprovat el febrer de 2001, inclou tant el vessant docent dels cursos de doctorat com el desenvolupament de la recerca que condueix a l'obtenció del títol de doctor/a.
El model de doctorat estableix uns indicadors i criteris de qualitat transparents i consensuats que s'utlitzen per assignar els recursos. El sistema permet establir mesures per millorar de manera continuada els programes de doctorat i fa possible millorar sensiblement l'acció formativa de la URV en un àmbit especialment trascendent per al futur, com és el doctorat.
Model de Doctorat de Qualitat

LA URV

Qualitat a la URV

Tornar enrera