Procés d'Avaluació del Servei de Biblioteca i Documentació

L'avaluació del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV, la primera d'un servei central universitari, es va portar a terme entre febrer de 1999 i juliol de 2000. El model seguit, ja utilitzat per l'avaluació d'ensenyaments, inclou una fase interna i una d'externa.
Per aquesta avaluació es va desenvolupar una metodologia específica, que dividia el procés en quatre blocs:

  • Els serveis bibliotecaris i la seva integració en el marc de la institució
  • Els processos i la comunicació
  • Els recursos
  • Els resultats
A continuació es poden consultar els informes resultats d'aquest procés d'avaluació.
Informe intern
Informes extern
Informe final
Pla de Millora
Tornar enrera

 

Qualitat a la URV

LA URV