Documents d'interés
LOU
Lei Orgànica d'Universitats
LUC
Lei d'Universitats Catalanes
Magna Charta
Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees
Informe Bricall
Informe Universidad 2000
Informe Dearing
Document del Comité Nacional de Informació sobre Eduació Superior
Enllaços
MECD
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
DURSI
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Eurydice
La xarxa d'informació sobre educació en Europa
CORDIS
Servei d'informació comunitari sobre Recerca i Desenvolupament
UE
Activitats de l'UE sobre Educació, Formació i Juventut
OCDE
Directorat d'Educació
UNESCO
Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
European University Association
Organització de les Universitats Europees

 

LA URV

Planificació Estratègica