Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

Memòries de títols oficials verificats

- Memòries de títols oficials verificats (08-09 i 09-10)

Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Resolucions de verificació de títols oficials

El Consejo de Universidades envia les resolucions de verificació dels títols oficials a les universitats, que prèviament compten amb l'anàlisi i l' Informe final d'avaluació d'ANECA.

Grau Resolucions de verificació graus implantats curs 2013-14
Resolucions de verificació graus implantats curs 2012-13
Resolucions de verificació graus implantats curs 2011-12
Resolucions de verificació graus implantats curs 2010-11

Resolucions de verificació graus implantats curs 2009-10

Resolucions de verificació graus implantats curs 2008-09
Màster Resolucions de verificació màsters implantats curs 2013-14
Resolucions de verificació màsters implantats curs 2012-13
Resolucions de verificació màsters implantats curs 2011-12

Resolucions de verificació màsters implantats curs 2010-11

Resolucions de verificació màsters implantats curs 2009-10
Resolucions de verificació màsters segons procediment abreujat (1)

(1) Resolucions de verificació de títols màsters implantats d'acord amb RD 56/2005 i presentats a verificació abreujada.

 

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: juny 2012