Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Ciències

- Ciències Socials i Jurídiques

- Arts i Humanitats
- Arquitectura i Enginyeries
Memòries de títols oficials verificats - Màsters
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències Socials i Jurídiques
- Arts i Humanitats
- Enginyeria i Arquitectura
Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Memòries de títols oficials verificats

 

Branca de coneixement Memòria per a la sol·licitud de verificació (2)

Ciències Socials i Jurídiques

Màster Universitari en Advocacia
Màster Universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
Màster Universitari en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a Àfrica

Màster Universitari en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

Màster Universitari en Direcció d'Empreses
Màster Universitari en Dret Ambiental
Màster Universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació
Màster Universitari en Economia
Màster Universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic
Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Màster Universitari en Gestió d'Empreses
Màster Universitari en Joventut i societat
Màster Universitari en Migracions i Mediació Social
Màster Universitari en Planificació Territorial: Informació Eines i Mètodes
Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal
Màster Universitari en Tècniques d'Anàlisis Innovació Turística
Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

    (2) La documentació disponible consta de les memòries inicials presentades a verificació, els informes provisionals i definitius d'avaluació d'ANECA i les memòries definitives presentades a la fase d'al·legacions.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2012