Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Ciències

- Ciències Socials i Jurídiques

- Arts i Humanitats
- Arquitectura i Enginyeries
Memòries de títols oficials verificats - Màsters
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències Socials i Jurídiques
- Arts i Humanitats
- Enginyeria i Arquitectura
Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Memòries de títols oficials verificats

 

Branca de coneixement Memòria per a la sol·licitud de verificació

Ciències

Màster Universitari en Enologia
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Màster Universitari en Química Teòrica i Computacional
Màster Universitari en Synthesis, Catalysis and Molecular Design
Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

     

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2012