Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Ciències

- Ciències Socials i Jurídiques

- Arts i Humanitats
- Arquitectura i Enginyeries
Memòries de títols oficials verificats - Màsters
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències Socials i Jurídiques
- Arts i Humanitats
- Enginyeria i Arquitectura
Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Memòries de títols oficials verificats


Memòries per a la sol·licitud de verificació de títols de màster

Branca de coneixement Memòria per a la sol·licitud de verificació

Arts i Humanitats

Màster Universitari en Arqueologia Clàssica

Màster Universitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (Erasmus Mundus)

Màster Universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Màster Universitari en Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)
Màster Universitari en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes
Màster Universitari en Identitat Europea Medieval
Màster Universitari en Música com a Art Interdisciplinària
Màster Universitari en Patrimoni Artístic i Coopèració Cultural
Màster Universitari en Societats Històriques i Formes Polítiques a Europa

     

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2012