Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Ciències

- Ciències socials i jurídiques

- Arts i Humanitats
- Arquitectura i Enginyeries
Memòries de títols oficials verificats - Màsters
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències socials i jurídiques
- Arts i Humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Memòries de títols oficials verificats

 

Branca de coneixement Memòria per a la sol·licitud de verificació (2)

Enginyeria i Arquitectura

Màster Universitari en Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible
Màster Universitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica
Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica:Seguretat informàtica i sistemes intel.ligents

Màster Universitari en Enginyeria Química

Màster Universitari en Intel·ligència Artificial
Màster Universitari en Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids
Màster Universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de frontera
Màster Universitari en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
Màster Universitari en Seguretat Informàtica i Sistemes intel·ligents
Màster Universitari en Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis

    (2) La documentació disponible consta de les memòries inicials presentades a verificació, els informes provisionals i definitius d'avaluació d'ANECA i les memòries definitives presentades a la fase d'al·legacions.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2012