Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Ciències

- Ciències socials i jurídiques

- Arts i Humanitats
- Arquitectura i Enginyeries
Memòries de títols oficials verificats - Màsters
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències socials i jurídiques
- Arts i Humanitats
- Enginyeria i arquitectura
Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Memòries de títols oficials presentades a verificació

D'acord amb el RD 1393/2007, la URV ha presentat a verificació les sol·licituds de verificació dels títols de grau, aprovats pel Consell de Govern i Consell Social de la URV.


    Memòries per a la sol·licitud de verificació de títols de graus

Branca de coneixement Memòria per a la sol·licitud de verificació (1)

Arts i Humanitats

Grau d'Història (implantat el curs 2008-09)
Grau d'Història de l'Art (implantat el curs 2008-09)
Grau en Antropologia i Evolucio Humana

Grau d'Anglès

Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques
    (1) La documentació disponible consta de les memòries inicials presentades a verificació, els informes provisionals i definitius d'avaluació d'ANECA i les memòries definitives presentades a la fase d'al·legacions.

     

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2012