Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

Documents d'AQU Cataluya per a la verificació
Elements de suport - Aplicació informàtica
Verificació abreujada

Documents d'ANECA per a la verificació i acreditació dels plans d'estudi

El Decret designa l'ANECA o el corresponent òrgan d'avaluació que la Llei de la Comunitat Autònoma determini com a entitat que avaluarà les propostes de plans d'estudis d'acord amb els criteris de verificació i acreditació definits als protocols i les guies de verificació i que són les següents:

application/pdfProtocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (grado y máster), el protocolo de evaluación para la verificación se ha elaborado en el seno de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU).

application/pdfGuía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales,   esta guía se ha elaborado con el fin de orientar a las universidades y se han tenido en cuenta aspectos derivados de los cambios producidos  como consecuencia de la publicación del  Real Decreto 861/2010.

 

Documents específics /referents per a la verificació

 Referentes utilizados en la evaluación para la verificación de másteres 2008-09.

 Referentes utilizados en la evaluación para la verificación de grados.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització:juliol 2011