Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

Directrius per a la reforma de la URV

Directrius per a la reforma de la URV: estudis oficials de postgraus

•  Normativa d'estudis oficials de postgraus de la URV. Aprovada en la sessió del Consell de Govern de 8 de juliol de 2005 i modificada en Consell de Govern de 18 de desembre de 2008.

•  Currículum nuclear de postgrau a la URV. Aprovat en la sessió del Consell de Govern de 21 de febrer de 2007.

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: maig de 2009