DEPARTAMENTS

Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social
Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Departament de Dret Privat, Processal i Financer
Departament de Dret Públic
Departament d'Economia
Departament de Gestió d'Empreses
Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Departament d'Enginyeria Química
Departament d'Enginyeria Mecànica
Departament de Filologia Anglogermànica
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologies Romàniques
Departament d'Història, Història de l'Art i Geografia
Departament d'Infermeria
Departament de Medicina i Cirurgia
Departament de Pedagogia
Departament de Psicologia
Departament de Química Física i Inorgànica
Departament de Química Analítica i Química Orgànica
Unitat predepartamental de Comunicacio Audiovisual, Publicitat i Periodisme