INFORMACIÓ SECRETARIA GENERAL

Secretari General
Dr. Antoni Gonzàlez Senmartí
Telèfon: 977558010
Correu electrònic: secretari.general@urv.net

Vicesecretària
Sra. Helena Fraga Gonzàlez
Telèfon: 977257879
Correu electrònic: vicesecretaria@urv.cat


Àrees d'actuació

* Secretaria General
Fedatari d'acords dels organs col·legiats
Protecció, custòdia i expedició dels documents i els certificats dels òrgans generals de govern, llevat de Consell Social
Publicitat dels acords dels òrgans de govern
Memòria anual de la Universitat
Desplegament d'Estatut
Normativa universitària
Comunicació institucional
Relacions amb el Consell Social
Gestió de convenis

* Registre general

* Arxiu general

Personal administratiu i de gestió

* Cap administratiu
Sr. Carles Castellote Caixal
Telèfon: 977558023
Correu electrònic: carles.castellote@urv.cat

* Suport administratiu
Sra. Irene Cañaveras López
Telèfon: 977558009
Correu electrònic: irene.canaveras@urv.cat

Sra. Sandra Fortuny Vidal
Telèfon: 977558591
Correu electrònic: sandra.fortuny@urv.cat

Horari d'atenció:
De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores