COMISSIONS ESTATUTÀRIESComissió Econòmica

Comissió d'Investigació


Comissió d'Avaluació del CDI

Comissió d'Avaluació del PAS


Junta Electoral

Comissió de Reclamacions


Comissió per a la Qualitat Institucional

Comissió de Política Lingüística

Comissió de Política Ambiental