COMISSIÓ DEL CLAUSTRE


de Seguiment de la Gestió dels Òrgans de Govern

 

Procediment per a presentar preguntes als òrgans de govern

  Model de sol·licitud
   
URV Solidària