Presentació
Benvinguts i benvingudes a la Universitat Rovira i Virgili (URV), la universitat pública de Tarragona. Aquí hi trobareu la informació més rellevant de la nostra institució: la docència, la recerca, els serveis, la gestió i el govern.

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI.
Seguint un model urbà, la URV té actualment onze centres universitaris (vuit a Tarragona, dos a Reus i un a Vila-seca), des d'on impartim cinquanta ensenyaments diferents de les àrees de ciències de la salut, ciències socials, humanitats, tecnologia i ciències experimentals.
Per al curs 2004-05, la URV ofereix com a nou ensenyament la llicenciatura en Periodisme, en la línia de donar resposta a la demanda social i al mercat de treball. Navegant per aquesta web, comprovareu que la nostra Universitat té un gran capital humà integrat per 950 professors i més de 300 persones destinades a l'administració i els serveis, que treballen per afavorir la qualitat de la docència i de la recerca. Actualment més de 12.000 alumnes han escollit la URV per cursar els seus estudis de diplomatura, llicenciatura, doctorat i formació continuada.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, el coneixement al servei de la societat.
Gràcies per visitar-nos.