Unitat de Fonètic

Universitat Rovira i Virgili

Plaça Imperial Tàrraco, 1. 43005 Tarragona. Tel.+34.977.55.80.36. Fax.+34.977.55.95.96. Fonètic@

Presentació

Serveis

Cursos de Formació

Infraestructura

Normativa usuaris/àries URV

Bibliografia especialitzada

Enllaços d'interès

Presentació

La Unitat de Fonètica (UF) forma part dels Serveis Lingüístics de la URV i depèn del Vicerectorat de Comunitat Universitària.
Les seves funcions són donar suport a la Recerca i a la Docència, així com assessorament i servei en els àmbits de la Fonètica i la Lingüística que li són propis. Per aquest motiu la Unitat de Fonètica ofereix serveis d'Anàlisi de Veu i de Parla i Cursos de Formació.

Localització: Facultat de Lletres.

Direcció tècnica: Sílvia Planas Morales @

Serveis

Qualitat de la Veu.
Avaluació de l'estat de la veu mitjançant tècniques d'anàlisi acústica:

Assessorament fonètic.

Tipus de servei:

Servei intern
Servei de prevenció de l'abús vocal i patologies de la veu, adreçat al personal docent de la URV.

Servei extern
Servei d'anàlisi fonètica i acústica de l'estat de la veu, adreçat a totes aquelles persones que pateixen algun tipus de disfonia i a tots aquells professionals que tenen la veu com a eina fonamental en la seva feina (prefessors/res, actors/actrius, cantants, conferenciants, politics ...). Tarifes: segons pressupost.

Tornar a l'inici

Cursos de Formació

Metodologia i tècniques d'anàlisi acústica: programa(word)

Tornar a l'inici

Infraestructura

Programes científics.


Aparells i programes de suport.


Tornar a l'inici

Normativa usuaris/àries URV

Per poder utilitzar la infrastructura de la Unitat de Fonètica amb finalitats de Recerca o Docència, cal primer fer-se usuari/ària de la UF.
Per a més informació:Fonètica@
Unitat de Fonètica. Facultat de Lletres. Tel.: 977.55.80.36.

Normativa d'ús de la Unitat de Fonètica.
Tots els usuaris han de registrar la seva entrada i sortida de la instal·lació, així com els programes i els instruments de suport emprats, en el Full de Registre.
Quan hi ha una alta demanada de servei (p.ex, en època de pràctiques), es posa a disposició dels usuàries el Full de Reserva d’Equipaments, perquè cadascú s'anoti el que necessita en els dies i hores que té previst de venir al laboratori.

Normativa de préstec.
La normativa de préstec emprada a la Unitat de Fonètica contempla els següents punts:


Normativa d’ús de les instal·lacions per activitats docents.

Cal que el personal docent que vulgui sol·licitar aquest servei empleni el full de Sol·licitud d’Activitat Docent.

Tornar a l'inici

Enllaços d'interès

Fonètica i Lingüística


Trastorns i patologies de la parla

Català i altres llengües


Diccionaris i bases de dades


Cursos d'interès

Conferències, seminaris i congressos

Tornar a l'inici

Última revisió: 16/10/2003