NOVETATS MÉS SIGNIFICATIVES NORMATIVA DE MATRÍCULA I ACADÈMICA

Terminis

Ajustaments i canvis de matrícula

Dades personals

Classes de matrícula

S'ha adequat la nova legislació. Suposa:

Abans
Ara
Família nombrosa de 1a categoria (fins 6 fills) Família nombrosa General (fins 4 fills)
Família nombrosa de 2a categoria (fins 7 fills)
Família nombrosa Especial (a partir de 5 fills)

 

Ajuts de matrícula

Altres exempcions

Assignatures de lliure elecció

Reconeixement de crèdits

Prerequisit

 

Tràmits administratius

Programes institucionals de mobilitat

Convocatòria addicional

Permanència