SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA
Manual de l'aplicació per a la gestió dels plans d'estudis dels ensenyaments de la URV
 
Procés de sol·licitud de modificació de l'assignació docent de cursos anteriors
 
 
Oferta: reconeixement de crèdits
 
Guies Procediment UXXI
 
 
 
Mòdul de matrícula
 
Proposta de modificacions de la NAM / Tràmits administratius: