Servei de Gestió Acadèmica

Procés d'elaboració de l'oferta de crèdits de lliure elecció (estudis de 1r i 2n cicle)

Normatives
Normativa de Docència

Definició de l'Oferta d'Assignatures Curriculars Tramitació de la proposta

Definició de l'Oferta d'Assignatures Extracurriculars

Oferta d'activitats susceptibles de reconeixement

Sistema de Gestió

Accés a l'aplicatiu de gestió

Preu a liquidar a la URV

Resum de l'Oferta General Autoritzada

Via C: (activitats ofertes per Centres, Departaments i Instituts Universitaris adscrits a la URV)

Via F: (activitats organitzades en el marc de convenis)

Via I: (activitats de formació ofertes per la Comissió URV Solidària)

Via K:

  • (activitats proposades per l'ICE)
  • (activitats específiques del Servei Lingüístic)
  • (activitats organitzades per l'Oficina de l'Esport)
  • (activitats organitzades per altres Serveis de la URV)
  • (activitats organitzades pel Centre d'Atenció a l'Estudiant (CAE))
  • (activitats organitzades per la Fundació URV)
  • (activitats organitzades per les Càtedres URV)