Servei de Gestió Acadèmica

PROCÉS DE CÀRREGA DE TUTOR/A ACADÈMIC/A

 

  Consideracions sobre el procés per al curs 2010-11
Indicacions per carregar/esborrar/modificar tutor/a (pantalles EVIA)
Diagrama dels processos d'assignació i càrrega de tutor/a

Calendaris de matrícula 2011-12: